Organisatie

Oprichting

Stichting Alhoeda Wa Noer is op 13 november 2007 opgericht en sindsdien gevestigd aan de Vlaggemanstraat 11 in Rotterdam.

Doelstelling

De doelstelling wordt als volgt omschreven:

 • het organiseren van intramurale activiteiten zoals koranlessen, Arabisch, lezingen (in het Arabisch en Nederlands), kinderlessen, theeavonden, gezamenlijke Iftars tijdens de maand Ramadan, enz.;
 • het verzorgen van extramurale activiteiten zoals zaalvoetbal, jaarlijkse barbecue, uitstapjes, enz.;
 • de aanwezigheid van een bibliotheek en internetfaciliteiten;

Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur, beleid, financieel beheer en de interne- en externe communicatie. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en een vice-penningmeester. De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. De bestuurders worden benoemd door het bestuur voor onbepaalde tijd.

Tot bestuurder zijn benoemd:

 • Dhr. H. Zarzar (voorzitter)
 • Dhr. A. Topaloglu (secretaris)
 • Dhr. N. Bouzian (penningmeester)

Het bestuur draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken m.b.t. het functioneren van de stichting en zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten. De taken zijn verdeeld over de bestuursleden en worden de belangrijke beslissingen in onderling overleg genomen. De bestuursleden worden ondersteund door een aantal vrijwilligerscoördinatoren die direct leiding geven aan de overige vrijwilligers. Zij zijn de ‘oren en ogen’ van het bestuur.

Donateurs

Sinds haar oprichting heeft de stichting anno 2012 circa 250 donateurs. Jaarlijks groeit het aantal met ongeveer 10%. Verwachting is dat ook in 2013 en 2014 het aantal zal toenemen met 10%. Van de 250 donateurs zijn er circa 160 die maandelijks een vast bedrag aan de stichting doneren en de overige 90 zijn geen donateurs maar wel betrokken bij de stichting.

Vrijwilligers

De stichting kent vrijwilligers. Al deze mensen zijn in diverse functies verbonden aan de stichting en voeren werkzaamheden uit op vrijwillige basis, zonder een vergoeding.

De stichting telt momenteel 23 vrijwilligers die als volgt zijn ingedeeld:

 • 3 bestuursleden,
 • 1 coördinatoren kinderlessen,
 • 1 coördinator facilitair,
 • 1 coördinator ICT,
 • 1 schoonmaakster,
 • 1 coördinator vrouwenactiviteiten,
 • 10 leraren
 • 2 inkopers.

Donateursbijeenkomst

Jaarlijks organiseert de stichting een donateursbijeenkomst waarbij de gang van zaken, de koers van de stichting en het functioneren ter sprake komen. Daarnaast wordt er een beeld gegeven over de benutting van de donaties.

Locatie

Locatie Rotterdam

Vlaggemanstraat 11
3038 LA Rotterdam
Tel: 010-7523564
Email: info@alhoedawanoer.nl
Web: www.alhoedawanoer.nl